ชุตาภรณ์ การ์เมนท์ นึกถึงเสื้อนึกถึงเรา

image Follow Us:

ชุตาภรณ์ การ์เมนท์ รับสั่งทำเสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อรุ่น เสื้อบริษัท เสื้อทีม เสื้อกิจกรรมต่างๆ วิธีการสั่งก็ง่ายนิดเดียว รายละเอียดตามด้านล่างเลยค่ะ

จำนวน : ชุตาภรณ์ การ์เมนท์ รับสั่งทำตั้งแต่ 200 ตัวขึ้นไป หากต้องการทำน้อยกว่านี้จริงๆ ก็สามารถทำให้ได้ค่ะ แต่ต้นทุนการผลิตจะสูง ราคาจะแพงนิดหน่อย ดังนั้นหากสั่งเยอะจะได้ราคาที่ถูกกว่า

1. จ ะ ต้ อ ง ต ก ล ง กั น ใ ห้ ไ ด้ ก่ อ น ว่ า

- อยากได้เสื้ออะไร เสื้อยืด หรือ เสื้อโปโล
- อยากได้สีอะไร
- ทำกี่ตัว
- จะทำเป็นลายปัก หรือว่า สกรีน
- แล้วจะปักหรือสกรีนกี่สี
- มีไซด์อะไรบ้าง
- มีงบประมาณเท่าไหร่
- รีบใช้แค่ไหน
รายละเอียดยิ่งมาก ก็จะช่วยให้การสั่งและตกลงราคาได้ง่ายขึ้นค่ะ
 
2. เ มื่ อ ต ก ล ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด กั น ไ ด้ แ ล้ ว

ติดต่อมาที่ ชุตาภรณ์ การ์เมนท์
Tel. 08-45231313  ; 08-58335580 ; 02-174-4708 Fax. 02-385-3284

ถ้าไม่สะดวกโทรก็ E-mail มาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- เตรียมลายที่ต้องการ พร้อมขนาดของลายที่จะทำ [ ขนาดเป็น นิ้ว ]
- กำหนดบริเวณที่จะปัก หรือ สกรีน
- กำหนดสีของลาย โดย Print สีที่ต้องการ หรือหาของที่มีสีที่ต้องการมาด้วย เช่นกระดาษ ผ้า
- กำหนดวันที่จะใช้งาน หรือวันที่จะมารับงานจากเรา
- นัดวันที่จะเข้ามาเพื่อเลือกดูเนื้อผ้า หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ถูกใจตามที่ต้องการ
ขั้นตอนนี้ หากไม่สะดวกเข้ามา หรือรู้เนื้อผ้าอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นค่ะ
 

3. ห า ก พ อ ใ จ ง า น เ นื้ อ ผ้ า แ ล ะ ร า ค า

พร้อมทั้งตกลงได้แล้ว ให้ส่ง File ลายสกรีน หรือลายปัก มาให้เรา
* ขอแนะนำให้ส่งเป็น File ใหญ่ๆ ยิ่งละเอียดยิ่งดีค่ะ
เป็น File Ai ; JPG ; BMP หรือ PSD


4. โ อ น เ งิ น มั ด จำ  4 0 % จ า ก ร า ค า ที่ เ ร า แ จ้ ง

5. จ า ก นั้ น ก็ ร อ ห น่ อ ย ค่ ะ

โดยปกติเราใช้เวลาอย่างน้อย 10 - 15 วัน ในการผลิตหลังจากที่สรุปทุกอย่างและได้รับเงินแล้วแต่หากสั่งเป็นพันๆตัว ก็อาจจะต้องรอหน่อยนะคะ แต่สามารถโทรสอบถามได้ค่ะ

** กรณีที่ท่านต้องการสั่งสีผ้าที่ไม่มีในสต๊อค จะต้องใช่เวลาในการสั่งย้อมผ้า 25-30วันค่ะ  **