ชุตาภรณ์ การ์เมนท์ นึกถึงเสื้อนึกถึงเรา

image Follow Us:

ชุตาภรณ์ การ์เมนท์

     ชุตาภรณ์ การ์เมนท์ เราคือผู้ผลิตงานคุณภาพในราคาที่ลูกค้าพึ่งพอใจ ชุตาภรณ์ การ์เมนท์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 ด้วย ใจรักทางด้านงานตัดเย็บเสื้อผ้าและมุ่งหวังจะมอบสิ่งที่ดี มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ชุตาภรณ์ การ์เมนท์ เป็นโรงงานขนาดเล็ก ตั้งอยู่บน ถนนเทพารักษ์ ประกอบธุระกิจเกียวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบครบวงจร โดย แบ่งเป็น แผนกตัด แผนกเย็บ และแผนกปัก ควบคุมโดยช่างผู้ชำนาญเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ ผ้าที่ใช้เราใช้ผ้าจาก บริษัท เน็ตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหลักโดยบริษัทผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันต่างๆ เช่น THTI (สถาบันพัฒนาอุสาหกรรมสิ่งทอ) ,TTIS ,B.E.S.C. TGMA และ ISO 9001:2000 ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ