ชุตาภรณ์ การ์เมนท์ นึกถึงเสื้อนึกถึงเรา

image Follow Us:

สัญลักษณ์สากลของป้ายสำหรับการดูแลรักษาเสื้อผ้า

สัญลักษณ์สากลของป้ายสำหรับการดูแลรักษาเสื้อผ้ามีอยู่ 5 รูปแบบด้วยกันคือ

care label1

care label2

ความหมายของสัญลักษณ์สากลของกระบวนการซักแห้ง

สัญลักษณ์รูปวงกลมนี้จะต้องมีตัวอักษรอยู่ภายใน
ทุกครั้งเพื่อจะแสดงให้เห็นว่า เสื้อผ้าสำเร็จรูปชิ้นดังกล่าวจะต้องซักแห้ง

care label3

Credit : http://www.gwfash.com